Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc năm 2019 (16:02 30/09/2019)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5071/QĐ-UBND vè việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc năm 2019.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc năm 2019 với tổng chỉ tiêu tuyển dụng 19 người, trong đó: Giảng viên hạng III, mã số v.07.01.03: 17 người; Chuyên viên, mã số 01.003: 02 người.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nội dung, quy trình thi tuyển: UBND Thành phố giao Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quyết định theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự thi.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức các phần thi theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, công khai kế hoạch, chỉ tiêu thi tuyển theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quy chế, Nội quy thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc hướng dẫn chi tiết các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật