Thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp TP Hà Nội đến năm 2020 (09:47 30/09/2019)


HNP - Ngày 25/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5346/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm gồm 11 thành viên, do ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Chủ tịch Hội đồng; ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tổ Tư vấn đánh giá, phân xếp hạng sản phẩm gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn hòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM TP làm Tổ trưởng. Bà Hoàng Thị Huyển, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội làm Tổ phó.

Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội đến năm 2020 có nhiệm vụ tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND Thành phố. Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của đơn vị mình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố Hà Nội đến năm 2020 có trách nhiệm thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm; tham mưu, giúp việc cho Hội đồng cấp Thành phố trong quá trình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Thành phố giao.

Chủ tịch Hội đồng phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng do ngân sách Thành phố đảm bảo, giao Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội thực hiện chi và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật