Tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách (14:50 27/09/2019)


HNP - Ngày 26/9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4205/UBND-KH&ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định thực hiện thủ tục quyết định chủ trương, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 8/3/2016, về việc quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Trong thời gian vừa qua, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố còn xảy ra một số vấn đề tồn tại về thủ tục đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, trách nhiệm của đơn vị khi tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị khi tham gia ý kiến thẩm định, UBND thành phố chỉ đạo: Văn bản tham gia thẩm định phải đảm bảo trả lời đầy đủ, rõ, đúng chức năng, nhiệm vụ và nội dung yêu cầu của cơ quan lấy ý kiến, đề xuất cụ thể phương án xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật; thời gian tham gia thẩm định phải đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp ký văn bản tham gia thẩm định khi thực hiện thủ tục quyết định chủ trương, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với những văn bản ký không đúng thẩm quyền, nội dung và chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi trả lại và coi như đơn vị thẩm định chưa tham gia ý kiến. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và pháp luật về những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý của mình.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật