Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển văn hóa, xã hội ở huyện Gia Lâm (09:46 30/09/2019)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 311/TB-VP, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm việc với huyện Gia Lâm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch lĩnh vực văn hóa, xã hội 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, để bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, trên cơ sở tình hình thực hiện công tác 8 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện bám sát chỉ đạo của thành phố; tiếp thu ý kiến, hướng dẫn của các sở, ban, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; triển khai 2 Quy tắc ứng xử; các thiết chế văn hóa dần từng bước đồng bộ; công tác quản lý di tích được quan tâm triển khai; xây dựng 2 điểm du lịch trọng điểm theo chỉ đạo của thành phố.

Để hoàn thành các nhiệm vụ công việc trên, huyện Gia Lâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy; tiếp tục triển khai thực hiện 2 Quy tắc ứng xử; chất lượng xây dựng mô hình văn hóa, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa thôn đạt 100%; nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa thôn, tổ dân phố thông qua việc hướng dẫn tổ chức, quản lý, hoạt động, thu chi thống nhất, đảm bảo phát huy tốt các thiết chế được đầu tư; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31.

Huyện Gia Lâm quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động các trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn thành phố. Trong công tác quy hoạch mạng lưới trường học, huyện quan tâm đảm bảo chỉ tiêu cơ sở vật chất trường, lớp đáp ứng nhu cầu của nhân dân, có định hướng phát triển trong thời gian tới; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất trường lớp khi tốc độ đô thị hóa nhanh; tiếp tục rà soát, đầu tư nhà vệ sinh trong trường học; có các biện pháp quản lý, duy trì đảm bảo vệ sinh sạch sẽ theo chuẩn quy định; hưởng ứng điều động giáo viên theo chương trình mới; đào tạo trình độ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ trong các trường học trong giai đoạn mới theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; về trường học điện tử cần xây dựng kế hoạch triển khai từng bước chắc chắn, hiệu quả.

Huyện Gia Lâm cần đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với công tác hướng nghiệp cho học sinh, phân luồng học sinh học nghề theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố; nghiên cứu việc phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam để quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn huyện trên kênh quảng cáo VTV Travel. Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Du lịch quan tâm, phối hợp với UBND huyện Gia Lâm xây dựng kế hoạch khoa học, chi tiết về quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn huyện; phối hợp kênh truyền hình CNN, Đài Truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch quảng bá chuyên sâu, thường xuyên các điểm du lịch của huyện Gia Lâm.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND thành phố về chính sách Bảo hiểm y tế tuyến cơ sở, chế độ luân chuyển, điều động bác sĩ về trạm y tế.

Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố hướng dẫn huyện Gia Lâm cũng như các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa; tu bổ, tôn tạo, công nhận di tích; đề xuất báo cáo hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng thành phố báo cáo Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố xem xét việc đặt tên đường, phố đối với các huyện, đảm bảo phù hợp thực tiễn.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật