Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 (12:26 26/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 9004/VP-ĐT ban hành ngày 25/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

Công văn nêu rõ, thực hiện Văn bản số 4566/BTNMT-TCMT, ngày 13/9/2019, của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào phòng chống rác thải nhựa theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, lựa chọn tối thiểu 1 mô hình tiêu biểu về thu gom, xử lý, tái chế chất thải rắn, mô hình hạn chế rác thải nhựa báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xem xét, nhân rộng.

Về việc trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và có văn bản hướng dẫn UBND các quận, huyện và thị xã tổ chức triển khai hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.

Trong văn bản này, UBND thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 và chủ động xem xét, lựa chọn, đề xuất mô hình tiêu biểu về thu gom, xử lý, tái chế chất thải rắn, hạn chế rác thải nhựa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố trước ngày 15/10/2019.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật