Chủ động phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp (12:25 26/09/2019)


HNP - Ngày 23/9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4152/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, xét đề xuất của Công an thành phố tại Văn bản số 6888/CAHN-PV01, ngày 10/9/2019, về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố (từ ngày 15/9 đến 14/11/2019), UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, thủ trưởng các đơn vị đối với công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm nói chung với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội nói riêng.

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, phổ biến cho người dân về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... tăng cường công tác bảo vệ trụ sở, tổ chức lắp đặt hệ thống bảo vệ trong trụ sở, đôn đốc lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học, nhất là trụ sở ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng nêu cao tinh thần cảnh giác, bố trí đủ lực lượng bảo đảm an toàn cho cơ sở.

Huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của nhân dân. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, bắt giữ và cung cấp các thông tin về các ổ nhóm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản....

Chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với từng địa bàn, đồng thời, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện để tội phạm lợi dụng gây án.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an về nhân lực, vật lực tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng công an các cấp thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm đạt mục đích, chỉ tiêu đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp.

Công an thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp, báo cáo kết quả; đồng thời, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật