Thực hiện tốt các kiến nghị giám sát quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách địa phương (12:23 26/09/2019)


HNP - Ngày 23/9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4139/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND thành phố) về kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách địa phương và tái giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, để triển khai thực hiện tốt các kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND thành phố), UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách: Nghiên cứu các kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND thành phố) để thực hiện theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo của UBND thành phố; tăng cường ứng dụng CNTT để theo dõi, quản lý dự án chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu quyết toán dự án hoàn thành, tất toán tài khoản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách thành phố, các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các dự án triển khai dở dang đã quá thời hạn thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền và hiện tại chưa có kế hoạch vốn để đề xuất hướng xử lý phù hợp, sớm hoàn thành quyết toán công trình, tất toán tài khoản dự án đầu tư theo quy định; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động chỉ đạo rà soát các dự án dở dang sử dụng ngân sách địa phương tương tự các dự án sử dụng ngân sách thành phố để có phương án xử lý cho phù hợp…

Về việc tái giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố tiếp tục đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tham mưu UBND thành phố các biện pháp quyết liệt để yêu cầu các đơn vị thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đề xuất biện pháp xử lý đối với những đơn vị chây ỳ không thực hiện kiến nghị. Đồng thời, chủ động phối hợp, xin ý kiến hướng dẫn của Kiểm toán Nhà nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị được kiểm toán: Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện kỳ về Sở Tài chính để tổng hợp chung, đảm bảo chất lượng và thời gian. Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật