Ban hành Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (15:56 24/09/2019)


HNP - Ngày 19/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5241/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay, toàn Thành phố có 7.970 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 2.419 thôn; 5.451 tổ dân phố. Đề án nhằm tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố, để có hệ thống các thôn, tổ dân phố ổn định, đồng bộ, thống nhất, có quy mô số hộ dân hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của từng địa phương, giảm số lượng thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ dưới 50% so với quy mô thôn, tổ dân phố quy định tại Thông tư 14/2018/BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư theo địa bàn thôn, tổ dân phố; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đaọ, chỉ đạo của cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cấp xã, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Nội dung công tác kiện toàn thôn, tổ dân phố gồm cả việc sáp nhập, chia tách các thôn, tổ dân phố; sau khi kiện toàn, thôn, tổ dân phố có quy mô hợp lý theo quy định của pháp luật và đặc thù ở từng địa phương, đảm đảo tính thống nhất, đồng bộ.

Cụ thể, đối với sáp nhập thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ để thành thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn: Điều 7a, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ quy định: “Đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phổ liền kề; Đối với các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này ở những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện sáp nhập”.

UBND Thành phố xác định phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố để có thôn, tổ dân phố có quy mô phù hợp, đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Sáp nhập thôn: Sáp nhập những thôn có quy mô hộ gia đình dưới 150 hộ với các thôn liền kề, để thành lập thôn có quy mô lớn hơn; Khuyến khích việc sáp nhập các thôn khác có quy mô từ 150 hộ trở lên, có điều kiện phù hợp để có thôn lớn hơn; Thôn có khu vực dân cư xa cách dân cư của các thôn khác; có đặc thù về phong tục, tập quán văn hóa, tôn giáo, dân tộc..., hiện chưa đạt 150 hộ, nhưng thời gian tới có số hộ có thể đạt trên 150, hiện hệ thống chính trị đồng bộ, thì có thể tạm thời giữ nguyên không sáp nhập.

Sáp nhập tổ dân phố: Sáp nhập các tổ dân phố hiện có quy mô dưới 225 hộ gia đình với các tổ dân phố liền kề, để sau khi sáp nhập, tổ dân mới có quy mô lớn hơn 250 hộ gia đình; Khuyến khích việc sáp nhập các tổ dân phố khác có quy mô từ 250 hộ trở lên, có điều kiện phù hợp để có tổ dân phố lớn hơn; Việc sáp nhập tổ dân phố cần tính toán xem xét điều kiện, đặc điểm cụ thể để có phương án phù hợp đối với từng khu vực (khu vực các quận nội đô cũ, khu vực các khu chung cư, khu vực các xã mới trở thành phựờng...).

Về chia tách thôn, tổ dân phố có quy mô lớn để thành lập thôn, tổ dân phố mới có quy mô hợp lý về cơ bản, giữ nguyên các thôn, tổ dân phố có quy mô dân số lớn và đang hoạt động ổn định. Tuy nhiên, có thể xem xét từng trường hợp cụ thể, tách những thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ dân quá lớn để thành lập các thôn có quy mô số hộ dân hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Điều kiện tách thôn, tổ dân phố: Thôn có quy mô từ 1.200 hộ dân trở lên, tổ dân phố có quy mô từ 1.000 hộ dân trở lên, hiện tổ chức và hoạt động gặp nhiều khó khăn, hiệu quả hoạt động không cao; Nhân dân và chính quyền địa phương có nhu cầu, nguyện vọng xin được chia tách thôn, tổ dân phố; Đảm bảo các điều kiện thành lập mới theo quy định về quy mô số hộ dân tối thiểu, cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt cộng đồng.

Đề án được thực hiện trong Quý IV năm 2019.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật