Thành lập tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 (15:58 24/09/2019)


HNP - Ngày 19/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Theo đó, thành lập Tổ công tác của UBND Thành phố xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, gồm: Tổ trưởng: Đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Tổ phó: Mời đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Các thành viên, gồm có:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên Thường trực.
Đồng chí Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ.
Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính.
Mời đồng chí Trần Xuân Hà - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Đồng chí Lê Tự Lực - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố. 

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025; Các thành viên được phép sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quy định để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật