Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động du lịch nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (15:19 19/09/2019)


HNP - Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4047/UBND-KGVX về việc Thực hiện Thông báo kết luận số 2211-TB/TU, ngày 06/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 2211-TB/TU, ngày 06/9/2019, tăng cường rà soát, kiểm tra, tổng hợp tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 06-NQ/TU, định kỳ báo cáo UBND Thành phố; Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo nếp ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch nói chung và đặc biệt xây dựng phong cách hướng dẫn viên du lịch văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp tại các Khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đặc biệt trong việc đầu tư xây dựng các khách sạn, các Khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, các Khu, điểm du lịch gắn liền với di tích lịch sử văn hóa hoặc với các làng nghề truyền thống của Thủ đô; Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố đẩy mạnh công tác quảng bá, phối hợp với các địa phương trong nước, khu vực và thế giới để mở rộng, đa dạng các tuyến du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. 

Phối hợp Công an Thành phổ và các Sở ngành liên quan tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch và lợi dụng du lịch để vi phạm pháp luật; Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao rà soát hệ thống khách sạn và đề xuất phương án phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế đến Thủ đô tham dự các sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU phù hợp sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của các đơn vị trực thuộc và nhân dân đối với việc phát triển du lịch bền vững, đặc biệt trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp thanh lịch, tạo môi trường du lịch thân thiện, hiếu khách, an toàn; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch và lợi dụng du lịch để vi phạm pháp luật tại địa phương; Bố trí kinh phí và đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động du lịch tại địa phương nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật