Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố (15:22 19/09/2019)


HNP - Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4048/UBND-NC về việc Triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2978/BNV-TCPCP ngày 04/7/2019, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật: Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố... Cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để các hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước khi các khoản tài trợ, viện trợ có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Thường xuyên phối hợp với Công an Thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đề phòng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội, quỹ để rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an Thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ việc tiếp nhận các Chương trình, Dự án tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo UBND Thành phố.

Công an Thành phố Hà Nội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để có các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND Thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4049/UBND-NC về triển khai kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hội, quỹ và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong quá trình hoạt động; báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; Tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố đến hội viên, tổ chức trực thuộc để không bị lợi dụng rửa tiền và tài trợ khủng bố; kịp thời báo cáo, đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hội viên, tổ chức trực thuộc hội, quỹ có hành vi vi phạm pháp luật; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về dự án, chương trình nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật