Xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập năm 2019 (15:15 19/09/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc Xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn đối với tuyển nhân viên, thực hành thông qua giảng dạy đối với tuyển giáo viên để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Việc tổ chức phỏng vấn, thực hành thực hiện theo Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian tổ chức xét tuyển dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2019 và hoàn thành trong tháng 11/2019.

Việc xét tuyển giáo viên nhằm tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc xét tuyển phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu vị trí việc làm của từng cơ sở giáo dục.

UBND thành phố yêu cầu: Tổ chức xét tuyển viên chức giáo dục phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ. Xét tuyển giáo viên phải bảo đảm công khai, công bằng và chất lượng và đúng quy định của pháp luật.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật