Bảo đảm 100% CB, CC, VC được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (13:55 18/09/2019)


HNP - Ngày 17/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu, hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân của thành phố được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 100% CB, CC, VC của thành phố được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức.

Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đến hết năm 2019 có 60-70%, đến hết năm 2021 có 70-85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do; 90% người dân thành thị trên địa bàn thành phố được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hình thành trên phạm vi toàn thành phố văn hóa minh bạch, giải trình của CB,CC, VC, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa CB,CC, VC với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của CB, CC, VC và người dân. Xây dựng thái độ, giao tiếp ứng xử của CB, CC, VC theo Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố.

UBND thành phố yêu cầu, việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể. Đồng thời, gắn việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật