Xếp hạng Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội trực thuộc Sở NN&PTNT (13:53 18/09/2019)


HNP - Ngày 13/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5069/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, xếp hạng 2 đối với Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn xếp hạng là 05 năm.

Các chức danh lãnh đạo thuộc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 14/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật