Chủ động, phối hợp tốt trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác thống kê (10:18 17/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4007/UBND-KT, ban hành ngày 13/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Cục Thống kê thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Thông báo số 2140/TB/TU, ngày 21/8/2019, của Thành ủy Hà Nội về kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Cục Thống kê thành phố. Về việc này, UBND thành phố giao Cục Thống kê thành phố xây dựng, ban thành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; chủ động phối hợp các sở ngành liên quan để thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại thông báo nêu trên.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nghiêm túc thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được phân công thực hiện tại Quyết định số 4843/QĐ-UBND, ngày 13/9/2018, của UBND thành phố Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Cục Thống kê thành phố và sở, ngành liên quan cập nhật, hoàn thiện bộ tiêu chí phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để áp dụng thống nhất cho các quận, huyện, thị xã, phục vụ công tác giám sát đánh giá kết quả thực hiện.

Sở Nội vụ: Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc ưu tiên bố trí người làm công tác thống kê ổn định; tăng cường chia sẻ dữ liệu hành chính đang quản lý cho cơ quan thống kê thành phố nhằm sử dụng tối đa thông tin từ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước theo quy định. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Cục Thống kê trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ngành thống kê; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND thành phố đối với đề nghị của Cục Thống kê về hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, hỗ trợ cải tạo trụ sở đối với một số Chi cục Thống kê cấp huyện đã xuống cấp theo quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí thuộc thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê thành phố để tuyên truyền, nâng cao hiệu quả, tính chính xác của hoạt động phổ biến thông tin thống kê.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật