Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các ĐVSN công lập thuộc UBND quận Nam Từ Liêm (10:21 17/09/2019)


HNP - Ngày 13/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5070/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019 là 25 người. Trong đó: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 4 người; Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng: 5 người; Ban quản lý chợ: 7 người; Trung tâm Phát triển Quỹ Đất: 9 người.

Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018, của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao UBND quận Nam Từ Liêm thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018, của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nôi dung, quy trình xét tuyển: Giao Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm quyết định theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Sở Nội vụ phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn chi tiết các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật