Phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao (10:22 17/09/2019)


HNP - Ngày 13/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5040/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019 làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019 làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao chịu trách nhiệm thực hiện công khai danh sách người được đề nghị tiếp nhận; thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển; chỉ đạo xây dựng kế hoạch để tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với 4 trường hợp (trong danh sách phê duyệt) theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND Thành phố công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch trước khi quyết định tuyển dụng vào viên chức.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách có trách nhiệm thực hiện theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật