Khẩn trương báo cáo tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa (10:20 17/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 8710/VP-KGVX, vừa ban hành, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 260/TB-VP, ngày 13/8/2019, của Văn phòng UBND thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 260/TB-VP, ngày 13/8/2019, của Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố đề nghị các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại Thông báo số 260/TB-VP ngày 13/8/2019.

Cụ thể, công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết: Căn cứ theo Báo cáo số 3647/BC-SYT ngày 30/8/2019 của Sở Y tế báo cáo thực trạng công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 8/2019. Hiện tại, một số địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết chưa thực sự quyết liệt và đồng bộ, như: Công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy chưa hiệu quả vẫn còn nhiều ổ bọ gậy; công tác phun hóa chất vẫn chưa triệt để, tỷ lệ phun còn thấp; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên và liên tục tới người dân; kinh phí chưa chi trả kịp thời cho cán bộ, đội xung kích tham gia diệt bọ gậy; hiện tại 8/30 quận, huyện, thị xã xây dựng phê duyệt đề án, còn lại 22/30 quận, huyện, thị xã chưa phê duyệt đề án theo chỉ đạo của UBND thành phố…

Bên cạnh đó, các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị báo cáo việc triển khai Kế hoạch số 143/KH-UBND, ngày 25/6/2019, về việc nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn thành phố. Công tác xây dựng nhà vệ sinh trong trường học. Nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật