Thực hiện việc chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (10:08 17/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3984/UBND-KGVX, ban hành ngày 13/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 23/2/2018, của UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về lợi ích của việc nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Bảo hiểm Xã hội thành phố, Bưu điện thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả TTHC hoặc tại điểm chi trả.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả các kết quả TTHC và tại điểm chi trả; đồng thời, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Trong công văn này, UBND thành phố yêu cầu từ ngày 1/10/2019 các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua tài khoản cá nhân.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật