Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội (20:41 15/09/2019)


HNP - Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4868/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Việt Hà.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 13/9/1979, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Việt Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4880/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 7101/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình từ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội thành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật