Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019 (21:47 09/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4811/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019.

Phê duyệt kết quả thi tuyển đối với 1.597 thí sinh thi tuyển công chức làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; số thí sinh đạt điểm trúng tuyển 276 (hai trăm bảy mươi sáu);

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan căn cứ Khoản 10, Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu thi tuyển và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật