Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02-6/9/2019 (13:15 09/09/2019)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02-6/9/2019 như sau:

Ngày 5/10/2019, tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019
 
Ngày 5/9/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND thống nhất chỉ đạo tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019 vào ngày 5/10/2019 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích của các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. 
 
Hội nghị có sự tham gia của 340 đại biểu Trung ương và thành phố…; 794 đại biểu là điển hình tiên tiến; đại biểu công dân Thủ đô ưu tú năm 2019 dự kiến 10 đại biểu; đại biểu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019 là 2 đại biểu; đại biểu công dân Thủ đô ưu tú giai đoạn 2010 - 2018 là 82 đại biểu; đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019 là 700 đại biểu. Tổng số đại biểu mời dự khoảng 1.159 đại biểu hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đánh giá kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020.
 
Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại khu vực bán kính 500m vùng ảnh hưởng vụ cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông
 
Tiếp theo các nội dung chỉ đạo xử lý khắc phục vụ cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông, UBND Thành phố ban hành văn bản số 3840/UBND-ĐT, ngày 5/9/2019, giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân bố trí bác sĩ, y tá trực 24/24h tại phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung để tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại khu vực bán kính 500m nơi xảy ra vụ cháy; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn mọi người dân có các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu các tác động ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của người dân trong khu vực. 
 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức quan trắc chất lượng không khí, lấy mẫu đất, mẫu nước (nước ngầm, nước mặt) trong vòng bán kính 500m để phân tích. Trên cơ sở kết quả thu thập được, đối chiếu kết quả quan trắc, giám định với các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, WHO, tổ chức thông báo công khai, minh bạch tới người dân trong khu vực và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông, Bộ Tư lệnh Thủ đô làm việc với Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) thực hiện tẩy độc nhà máy và trong bán kính 500m vùng ảnh hưởng (nếu có các chỉ tiêu độc hại vượt mức cho phép).
 
Giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Cơ quan điều tra khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy; xác định nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông, làm rõ số lượng nhập, số lượng hóa chất đã sử dụng, số lượng hóa chất bị cháy và số lượng còn lại trong kho; trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định nguyên nhân gây cháy, mức độ ảnh hưởng môi trường do vụ cháy gây ra đối với sức khỏe của người dân và môi trường; trưng cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất, nước và không khí trong vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực cháy; sớm có kết luận để công bố, công khai minh bạch cho người dân và dư luận.
 
Yêu cầu Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị cung cấp thông tin chính xác nguồn gốc xuất xứ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình bảo quản các vật tư, thành phẩm (thủy ngân, amalgam…) để xác định chính xác số thủy ngân và amalgam bị cháy cũng như số lượng còn lại; cử cán bộ chuyên gia có chuyên môn phối hợp khắc phục hậu quả của vụ cháy; khẩn trương ổn định tình hình sản xuất, đảm bảo ổn định việc làm, tinh thần cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, cảm ơn người dân khu vực, công nhân tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả.
 
Để nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị của Thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định xác định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn và phích nước Rạng Đông
 
Liên quan nội dung trên, cùng ngày 5/9/2019, UBND Thành phố ban hành văn bản số 3841/UBND-ĐT đề nghị Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của Viện và mời các chuyên gia trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm xử lý sự cố tương tự giúp Công an Thành phố thực hiện việc giám định để xác định mức độ ô nhiễm về môi trường đất, nước và không khí trong vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực cháy nhà kho của Công ty, từ đó, đưa ra các giải pháp xử lý khắc phục có hiệu quả trong thời gian sớm nhất để Thành phố tổ chức thực hiện. Toàn bộ kinh phí do Thành phố chi trả theo quy định.
 
Trước ngày 30/9/2019, báo cáo kết quả xử lý các vi phạm tại 02 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô
 
Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Binh, ngày 5/9/2019, UBND Thành phố ban hành văn bản số 3832/UBND-ĐT chỉ đạo giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại 02 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2019. Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành. 
 
Giao Thanh tra Thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các tồn tại, vướng mắc và xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố, tổng hợp kết quả, dự thảo Báo cáo của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
 
8 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố đã triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4, đạt 79%
 
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội tại văn bản số 278/BC-UBND ngày 4/9/2019, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 đạt được một số kết quả nổi bật sau: 
 
- Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu, Kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). Năm 2019, Thành phố phấn đấu hoàn thành việc kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia. 
 
- Duy trì, triển khai 02 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: (i) Duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi về Dân cư, Doanh nghiệp, Bảo hiểm. Đồng thời triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về Đất đai, Tài chính. (ii)  Hoàn thiện, nâng cấp, triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành trong các lĩnh vực: Nội vụ, Đầu tư, Y tế, Giáo dục, Công thương, Nông nghiệp, Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên, Văn hóa. 
 
- Kể từ ngày 24/10/2018 (sau 07 tháng hoạt động), Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 03 cấp Thành phố đi vào vận hành giúp công tác quản lý, theo dõi và đánh giá định kỳ, đột xuất kết quả giải quyết TTHC các cấp, các ngành trong Thành phố thuận lợi, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện quy định hiện hành giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công khai trên hệ thống dùng chung Thành phố. Tính đến 28/8/2019 là 1.427 DVCTT/1.839 TTHC (trong đó 24 TTHC chưa đáp ứng triển khai DVCTT) đã triển khai DVCTT mức độ 3, 4 (đạt 79%). Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đạt 100% TTHC triển khai thực hiện DVC TT mức độ 3, 4 (không bao gồm các TTHC nội bộ, quy trình theo quy định chưa đủ điều kiện triển khai). 
 
- Trong năm 2019, Thành phố sẽ triển khai nâng cấp, triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố tập trung, hình thành CSDL hành chính cốt lõi phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đến các cấp, các ngành trong Thành phố. Đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện từng bước số hóa dữ liệu làm cơ sở tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố theo hướng dẫn của các Bộ, ngành.
 
- Trong năm 2019, trên cơ sở Thỏa thuận phối hợp giữa UBND thành phố Hà Nội và Ban Cơ yếu Chính phủ (sau đây gọi là hai Bên) về Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố đã tiếp tục phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã thỏa thuận; mời Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng - Bộ Quốc phòng tham gia, tư vấn, hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT của Thành phố trong thời gian tới.  UBND Thành phố đã chỉ đạo thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Thành phố; chủ động phối hợp với Công an Thành phố các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tiếp nhận các thông tin cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng, hướng dẫn khắc phục lỗ hổng gây mất an toàn thông tin trên các Cổng thông tin điện tử, Website của các đơn vị trong thành phố Hà Nội, nhằm khắc phục, hạn chế những nguy cơ làm thay đổi giao diện, lộ, lọt, mất thông tin trên không gian mạng. Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã bố trí nhân lực chuyên trách về CNTT; Hầu hết các đơn vị đã thiết lập hệ thống tường lửa, sử dụng phần mềm diệt virus; một số đơn vị có hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép. Các hệ thống máy chủ, CSDL đều sử dụng phần mềm có bản quyền.
 
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT thành phố Hà Nội đến năm 2025
 
UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UB