Đào tạo nghề cho 350 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện (09:07 06/09/2019)


HNP -  Ngày 3/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND, triển khai công tác đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo kế hoạch, đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 350 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Về điều kiện, thanh niên thuộc đối tượng: Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đào tạo nghề.

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo, mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại theo từng nghề cho thanh niên khi tham gia học nghề được thực hiện theo Quyết định số 4285/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND thành phố về việc ban hành mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội. Danh mục nghề đào tạo cho thanh niên theo quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 7/4/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.

Quy mô đào tạo, tối đa 35 học viên/lớp; chương trình, giáo trình đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng, ban hành để tổ chức đào tạo theo quy định của Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. Phương thức đào tạo: Thực hiện giao nhiệm vụ đối với các cơ sở đào tạo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đào tạo nghề theo quy định để tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật