Kiểm tra nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu (14:34 04/09/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND, triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra: 20 doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều người nước ngoài lao động, làm việc đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động và cơ quan xuất nhập cảnh đã giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh. Phạm vi kiểm tra từ 1/1/2018 đến thời điểm kiểm tra. Thời gian tiến hành kiểm tra, dự kiến từ ngày 26/8/2019 đến 26/10/2019.

Nội dung kiểm tra đối với doanh nghiệp, nhà thầu: Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh cho người nước ngoài theo Điều 45 Luật Nhập xuất cảnh. Hồ sơ pháp nhân của công ty; số lượng người nước ngoài làm việc, tình hình hoạt động của người nước ngoài; việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài, quản lý lao động người nước ngoài.

Đối với người nước ngoài: Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài theo Điều 44 Luật Nhập xuất cảnh; kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh; địa chỉ tạm trú tại Hà Nội và việc khai báo tạm trú, nếu chưa khai báo tạm trú đề nghị cung cấp hợp đồng thuê nhà; các giấy tờ liên quan; quá trình hoạt động của người nước ngoài; công việc, chức danh thực tế đang làm tại công ty.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm: Tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài các quy định tại Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài. Qua đó, giúp các doanh nghiệp nắm rõ các trình tự, thủ tục của pháp luật về vấn đề này.

Bên cạnh đó, kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với các doanh nghiệp, nhà thầu; phát hiện, xử lý vi phạm có liên quan; ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người nước ngoài. Từ đó phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

UBND thành phố yêu cầu, trong quá trình phối hợp kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng đã kiểm tra năm 2018 và 2019.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật