Bãi bỏ các Quyết định do UBND Thành phố ban hành theo các quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch (14:35 04/09/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4660/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ các Quyết định do UBND Thành phố ban hành theo các quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.

Theo đó, bãi bỏ các Quyết định do UBND Thành phố ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017, gồm; Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

UBND TP giao Sở Công Thương chủ trì, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và Quy hoạch phát triển ngành công thương có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t