Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài (14:41 04/09/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4672/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với 20 doanh nghiệp (theo Kế hoạch), nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thànn phố Hà Nội gồm:

Thượng tá Ngô Thị Huyền Tâm, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội, Trưởng đoàn;
Ông Nguyễn Đình Đạo, Phó Trưởng phòng Việc làm, An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn;

Các thành viên thuộc các Phòng: Quản lý xuất nhập cảnh; An ninh kinh tế; An ninh An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội và Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Thành viên Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t