Thành lập BCĐ diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2019 tại Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (14:33 04/09/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4687/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2019 tại Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2019 tại Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, địa chỉ: Khu J3&4, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội gồm 12 thành viên, do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban; Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Trưởng Ban thường trực; Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Trưởng ban; Đại tá Trần Đình Oai, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch sổ 96/KH-UBND, ngày 12/4/2019, của UBND Thành phố về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2019 tại Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam; tổ chức triển khai và chỉ đạo xử lý các tình huống liên quan trên thực tế diễn tập đáp ứng yêu cầu, mục đích của Kế hoạch diễn tập; Tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm cuộc diễn tập; báo cáo kết qua diễn tập với các cơ quan liên quan; Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất; thành phố Hà Nội năm 2019 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

Giao Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội (Phó Trưởng Ban thường trực), căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 12/4/2019, của UBND Thành phố phê duyệt Kịch bản diễn tập, kinh phí phục vụ diễn tập, thành lập Ban Chỉ huy diễn tập và quyết định những vấn đề khác có liên quan đến cuộc diễn tập.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật