Cho phép sử dụng địa danh “Lệ Mật’ để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rắn Lệ Mật” (14:02 30/08/2019)


HNP - Ngày 28/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4621/QĐ-UBND về việc cho phép Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật sử dụng địa danh “Lệ Mật’ để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rắn Lệ Mật” cho các sản phẩm từ rắn Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Theo đó, cho phép Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật được sử dụng địa danh “Lệ Mật”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý tương ứng đã được UBND quận Long Biên xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rắn Lệ Mật” cho sản phẩm từ rắn Lệ Mật ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy định sử dụng tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật ban hành.

Trường hợp địa danh “Lệ Mật” bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật hoặc trường hợp sản phẩm từ rắn Lệ Mật chuyển sang đăng ký bảo hộ “Nhãn hiệu chứng nhận hoặc Chỉ dẫn địa lý” hoặc nhãn hiệu tập thể “Rắn Lệ Mật” được chuyển nhượng sang tổ chức hợp pháp khác, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật