Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (14:03 30/08/2019)


HNP - Ngày 28/8, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính, bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Thủ tục số 8 phần I mục A; thủ tục số 6, 7 phần IV mục B tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật