Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (21:35 18/08/2019)


HNP - Ngày 15/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND, triển khai tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo đó, nội dung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân dân quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội.

Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước con người Việt Nam, nét đẹp, thanh lịch Người Hà Nội, những thành tựu của công cuộc đổi mới cửa Thủ đô và đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè trong nước, quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô và đất nước.

Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm kinh tế giỏi, nêu gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với sự kiện kỷ niệm.

Tổ chức thăm quan các bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, gặp mặt giao lưu các nhân chứng lịch sử; biên soạn và phát hành sách và tài liệu tuyên truyền. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về sự kiện giải phóng Thủ đô, tuyên truyền các thành tựu của Thủ đô qua 65 năm xây dựng và phát triển trên các phương tiện thông tin, truyền thông của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019. Đồng thời, triển khai các hoạt động diễn ra trước, trong và sau dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Cụ thể, xuất bản sách, trưng bày triển lãm, gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long; tổ chức chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Hà Nội”; Lễ hội nghệ thuật áo dài “Nét son Hà Nội”; chương trình “Thủ đô Hà Nội trong lòng người xa xứ”; tổ chức một số chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng tại một số sân khấu lớn tại trung tâm thành phố; tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đương đại 2019; cuộc thi ảnh quốc tế 2019; triển lãm trưng bày tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng và tuyên truyền lưu động tại các địa phương…

Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, thực hiện người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Đẩy mạnh triển khai 2 bộ Quy tắc ứng xử thực sự đi vào thói quen, nếp sống của người dân thành phố, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Hà Nội “xanh - sạch - đẹp”, văn minh, hiếu khách, hòa bình, thân thiện…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật