Chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (21:39 18/08/2019)


HNP - Ngày 16/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND, triển khai tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Theo kế hoạch, về danh nghĩa tổ chức lễ kỷ niệm là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội. Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người thời gian từ 9h, ngày 30/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp Văn phòng UBND thành phố tham mưu, trình UBND thành phố: Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm; thành lập Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, mời đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tham gia. Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố đôn đốc các cơ quan báo cáo và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, xây dựng kịch bản và nội dung chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ kỷ niệm; Chủ trì thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố và các nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trước, trong và sau lễ kỷ niệm…

Văn phòng UBND thành phố phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, trình UBND thành phố: Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm; thành lập Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, mời đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tham gia; đôn đốc các cơ quan báo cáo và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm. Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm và tổ chức tổng duyệt toàn bộ Chương trình lễ kỷ niệm vào ngày 29/8/2019.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; đưa tin, tuyên truyền về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người. Các cơ quan báo, đài, bản tin của thành phố đưa tin, tuyên truyền về lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Lễ kỷ niệm là dịp nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật