Bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng (16:05 14/08/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4143/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng đối với ông Lương Đỗ Quân.

Theo đó, bổ nhiệm lại ông Lương Đỗ Quân, sinh ngày 06/10/1971, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội kể từ ngày 20/3/2019. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm. Ông Lương Đỗ Quân được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,6.

* Ngày 5/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Tiến Thăng. Theo đó, bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020; được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Ngày 9/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đối với ông Trần Trung Hiếu, sinh ngày 25/02/1962 tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.Ông Trần Trung Hiếu được áp dụng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

* Ngày 9/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4269/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Lợi đối với ông Nguyễn Quý Xuân sinh ngày 16/4/1962, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Lợi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01/8/2019 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng trường THPT, hệ số 0,7.

* Ngày 9/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4270/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Minh Quang đối với ông Nguyễn Duy Bỉnh, sinh ngày 10/4/1975, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Minh Quang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 01/8/2019. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Duy Bỉnh được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT, hệ số 0,7.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t