Nỗ lực cao nhất hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ BHYT, BHXH, BHTN năm 2019 (16:01 14/08/2019)


HNP - Ngày 12/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3419/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã thị, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo và thực hiện các nhiệm: Chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia và đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng tham gia chưa đầy đủ cho người lao động.

UBND các quận, huyện, thị xã: Phát động đợt sinh hoạt, vận động đảng viên thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Tập trung triển khai đợt cao điểm từ nay đến ngày 31/12/2019 phấn đấu bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 25 người tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với cơ quan bưu điện, BHXH các huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; rà soát, đối chiếu và hướng dẫn người tham gia BHYT kê khai, bổ sung chính xác, đầy đủ thông tin theo hướng dẫn Liên ngành số 2990/LN/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế đạt 100%; đưa chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào chỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của từng cơ sở giáo dục. Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc), đảm bảo 100% sinh viên tham gia BHYT.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố tiếp tục thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng BHXH do BHXH thành phố cung cấp hằng tháng, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố xem xét, xử lý hình sự đối với những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bảo hiểm Xã hội thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận BHXH, chuyển cơ quan Công an điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị nợ đóng, trốn đóng BHXH. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH kéo dài.

UBND các quận, huyện, thị xã quyết liệt chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng BHXH trên địa bàn; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t