Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện (13:37 09/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm dùng chung cấp Sở, cấp huyện: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật