Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về chợ (12:48 16/07/2019)


HNP - Ngày 12/7, Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 230/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, thời gian tới, các quận, huyện, thị xã quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý chợ trên địa bàn; chỉ đạo rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai; xây dựng đề án báo cáo Thường trực, Thường vụ cấp ủy thông qua để chỉ đạo tăng cường quản lý, phát triển chợ trên địa bàn, trong đó quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ các các cơ quan, tổ chức, cá nhân cụ thể. Chú trọng kiện toàn các ban quản lý chợ, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về chợ...

Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính… tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn, gồm: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo kế hoạch được duyệt, lựa chọn đơn vị có năng lực với phương án khả thi, hiệu quả; hoàn thành công tác phân hạng chợ đối với các chợ còn lại đủ điều kiện; hoàn thành phê duyệt, công khai phương án giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định...

Sở Công Thương và các ngành, UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chợ; đặc biệt tại các chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn. Đồng thời, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp thu đóng góp của các đơn vị dự Hội nghị hoàn thành Đề án Quản lý, đầu tư, cải tạo phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025, trước ngày 15/7/2019, báo cáo UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo triển khai.

Công an thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn, thường xuyên thực hiện giao ban, đôn đốc và phối hợp UBND các quận, hụyện, thị xã trong công tác phòng, chống cháy nổ, chấn chỉnh khắc phục các tồn tại trong phương án phòng cháy, chữa cháy tại tất cả các chợ trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành trình UBND Thành phố ban hành Danh mục, đôn đốc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và lựa chọn chủ đầu tự các dự án chợ trên địa bàn; chủ động phối hợp với sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc, đề xuất xử lý các dự án chợ chậm triển khai...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật