Đẩy mạnh quán triệt, triển khai kế hoạch về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC (16:18 12/07/2019)


HNP - Ngày 9/7, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 2826/UBND-KGVX về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 07/8/2017, của UBND về thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017, của HĐND TP quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức khảo sát, lập dự trù kinh phí để tổ chức thực hiện đối với các cơ sở phụ thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

Yêu cầu các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan làm việc, xác định, thống nhất nguồn ngân sách cấp thành phố, cấp huyện đối với các cơ sở; tổng hợp danh sách, tổ chức khảo sát, lập khái toán kinh phí thực hiện đối với các cơ sở thuộc ngân sách cấp Thành phố trong phạm vi quản lý của đơn vị; gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/7/2019.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan làm việc, xác định, thống nhất nguồn ngân sách cấp thành phố, cấp huyện; làm rõ đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm khảo sát, lập khái toán, đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện đối với các cơ sở thuộc loại hình nhà chung cư, nhà tập thể; chủ trì, khảo sát, lập khái toán kinh phí đối với các cơ sở thuộc loại hình chung cư, nhà tập thể thuộc ngân sách cấp Thành phố; gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/7/2019.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức rà soát, thống nhất đề xuất bố trí nguồn kinh phí, dự kiến phân bổ cho từng cơ sở phụ thuộc ngân sách nhà nước cấp thành phố; căn cứ dự toán của UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đối chiếu và báo cáo UBND Thành phố phê duyệt kinh phí thực hiện đối với các cơ sở phụ thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; tổng hợp kết quả, có văn bản báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/8/2019.

Giao Công an Thành phố sao gửi các phụ lục, biểu mẫu liên quan đến từng sở, ban ngành để các đơn vị tổ chức thực hiện; tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 07/8/2017, của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017, của HĐND Thành phố; UBND Thành phố đã yêu cầu các Sở, ban ngành; UBND các quận, huyện, thị xã: Tổ chức rà soát các cơ sở, trong đó, tập trung vào loại hình chung cư, nhà tập thể cũ trên địa bàn Thành phố để thống nhất đưa vào danh sách; rà soát, đề xuất kinh phí khắc phục những tồn tại, thiếu sót đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; giao Công an Thành phố (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo NQ 05) tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện của các đơn vị.

Đến hết thời hạn quy định, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã nhận được báo cáo của 12 sở, ban ngành, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND cấp huyện khảo sát, có kết quả dự trù kinh phí đối với cơ sở trực thuộc; 30/30 quận, huyện, thị xã đã có báo cáo, trong đó 15 đơn vị có kết quả đề xuất kinh phí cụ thể đối với các cơ sở phụ thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện (trong đó có 05 đơn vị đã hoàn thành 100%), 09 đơn vị có báo cáo kết quả đề xuất kinh phí cụ thể đối với các cơ sở phụ thuộc ngân sách nhà nước cấp thành phố (trong đó 07 đơn vị đã hoàn thành 100%).

UBND TP biểu dương một số đơn vị đã có sự phối hợp khảo sát, lập dự trù kinh phí cụ thể đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thời hạn đề ra, như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các quận Hà Đông, Tây Hồ; các huyện Hoài Đức, Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức. Bên cạnh đó, phê bình các đơn vị làm chưa tốt, chưa đảm bảo chất lượng, thời hạn đề ra; ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch số 183 của UBND Thành phố và Nghị quyết số 05 của HĐND Thành phố, như: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên; các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Ứng Hòa. Yêu cầu các đơn vị trên nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của UBND Thành phố để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t