Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi (16:24 12/07/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2510/UBND-KT về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2019.

Để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất của hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/4/2019 của UBND Thành phố về công tác PCTT&TKCN năm 2019.

UBND các quận, huyện, thị xã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố; tổ chức, xây dựng, bố trí lực lượng ứng cứu, phương tiện thiết bị và các nhu yếu phẩm khác nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi; Phối hợp chặt chẽ với các Công ty thủy lợi trên địa bàn rà soát các vùng ở khu vực hạ du hồ chứa tập trung đông dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; xây dựng phương án và chủ động tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi xảy ra ngập lụt; Kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án liên quan đến công trình thủy lợi trên địa bàn, xây dựng phương án ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản nhân dân trong khu vực.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan liên quan giải tỏa các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý, đặc biệt các tuyến sông, trục tiêu chính, đảm bảo an toàn dẫn nước tiêu úng khi có mưa, lũ xảy ra; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách về pháp luật thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nhân lực, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền và diễn tập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu.

Các Công ty thủy lợi chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo vệ hệ thống các công trình thủy lợi; nạo vét, khơi thông các tuyến kênh tiêu, chủ động phương án bố trí các trạm bơm dã chiến tại các vùng có nguy cơ úng ngập cục bộ; tổ chức tu bổ, sửa chữa hư hỏng các trạm bơm, cống tiêu, hồ đập, thiết bị điện, nạo vét bể hút trạm bơm, kênh, mương, đặc biệt hệ thống công trình phục vụ tiêu úng, các trục tiêu ch