Phối hợp tổ chức gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày Thành phố nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng trở về (16:25 12/07/2019)


HNP - Ngày 10/7, Văn phòng UBND Thành phố ban hành Văn bản số 6320/VP-NC về việc phối hợp tổ chức gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày Thành phố nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng trở về.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã giao tại văn bản số 5839/UBND-NC, ngày 27/11/2018, của UBND Thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy tại buổi gặp mặt Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thành phố Hà Nội; phối hơp với các sở, ban, ngành liên quan và Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết buổi gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng trở về, báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy.

Các Sở, ngành: Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tài chính, Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t