Thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế (09:18 11/07/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3405/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế.

Theo đó, thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế, gồm 16 đồng chí, do bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế, Tổ trưởng; Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, Tổ phó; Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Tổ phó; Ông Nguyễn Anh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế, Thành viên Thường trực;

Tổ công tác có nhiệm vụ: Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin từ cơ quan, tổ chức, cá nhân về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách pháp luật về BHYT; Giải quyết theo thẩm quyền; đôn đốc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHYT, thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh, giám định, tạm ứng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định pháp luật; Tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện BHYT.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm phụ trách chung, điều hành hoạt động của Tổ công tác; trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác để giải quyết theo thẩm quyền; rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả giải quyết vướng mắc; tham mưu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền (trong trường hợp cần thiết) để được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trong quá trình hoạt động, Tổ công tác chủ động báo cáo, xin ý kiến các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành Trung ương, các Sở, ngành liên quan. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t