Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (09:02 11/07/2019)


HNP - Ngày 1/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3505/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải Hà Nội; gồm 19 ông, bà, do ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố, làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban: Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. Ban tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2054/QĐ-UBND, ngày 27/4/2018, của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật