Bổ nhiệm Hiệu trưởng một số Trường Trung học phổ thông (09:17 11/07/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tùng Thiện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Lê Anh Tuấn.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, sirih ngày 03/6/1969, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng THPT Tùng Thiện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Lê Anh Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiệu trưởng trường THPT, hệ số 0,7.

* Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3365/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Khuất Đăng Khoa. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Khuất Đăng Khoa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiệu trưởng trường THPT, hệ số 0,7.

* Ngày 24/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3364/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Thất trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Hữu Khương. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Hữu Khương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hệ số 0,7.


* Ngày 28/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây đối với bà Lương Quỳnh Lan. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Bà Lương Quỳnh Lan được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiệu trưởng trường THPT, hệ số 0,7.


* Ngày 28/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3469/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa đối với bà Trần Thị Bích Hợp. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Bà Trần Thị Bích Hợp được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiệu trưởng trường THPT, hệ số 0,7.


* Ngày 28/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo đối với ông Nguyễn Đình Bang. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Đình Bang được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiệu trưởng trường THPT, hệ số 0,7.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t