Bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị (09:03 11/07/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3265/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị đối với ông Nguyễn Minh Đức.

Theo đó, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 05/9/1970, tiếp tục giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị. Thời gian bổ nhiệm lại là 05 năm. Ông Nguyễn Minh Đức được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2019.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đối với ông Lưu Quang Huy. Theo đó, bổ nhiệm ông Lưu Quang Huy, sinh ngày 02/10/1969, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 05 năm. Ông Lưu Quang Huy được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật