Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấp phép xây dựng của Sở Xây dựng (09:01 11/07/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3245/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Theo quyết định, phê duyệt kèm theo Quyết định này 14 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, gồm: Điều chỉnh giấy phép xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị; Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến; Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến; Cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án; Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến; Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình theo tuyến; Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tượng đài, tranh hoành tráng; Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công; Cấp giấy phép xây dựng di dời công trình; Gia hạn giấy phép xây dựng; Cấp lại giấy phép xây dựng.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật