Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 01-5/7/2019 (10:34 09/07/2019)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 01-5/7/2019 như sau:

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 5/7/2019, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng công tác cuối năm 2019 của UBND Thành phố. Thay mặt Tập thể UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, trọng tâm sau: quán triệt thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HDDND, UBND Thành phố; Chuẩn bị tốt các điều kiện, chương trình, đề án chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp; Đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục, lập, quản lý hồ sơ đảm bảo chất lượng, các quy trình GPMB tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Kiên trì, triển khai hiệu quả các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống, dập bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố; Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, kiểm tra, rà soát toàn bộ phương án, phương tiện, vật tư dự phòng, bố trí lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai; Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại cơ sở; triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh; Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai tốt các sự kiện văn hóa tại Thành phố; Đôn đốc công tác tuyển sinh trực tuyến đầu cấp; tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố…

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố về việc thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030”, UBND Thành phố đã có Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 4/7/2019 báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018: đã thực hiện các giải pháp giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT trên địa bàn Thành phố (Năm 2016: 41 điểm; Năm 2017: 37 điểm; Năm 2018 còn 33 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông). Vận tải hành khách công cộng ngày càng phát triển, chất lượng được nâng cao, mạng lưới xe buýt đã phủ khắp 30 quận, huyện phục vụ đến các khu dân cư tập trung, khu công nghiệp và các khu đô thị mới. Đến hết năm 2018, vận tải hành khách công cộng đã đáp ứng nhu cầu đi lại là 14,45 % (năm 2017 là 13,78%). Hạ tầng giao thông được từng bước đầu tư có hiệu quả (giai đoạn 2017-2018 hoàn thành 291 công trình giao thông); tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 9,38% (năm 2017 là 9,2%); tổ chức lại giao thông trên 62 nút giao; việc quản lý duy tu duy trì kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện thường xuyên và ứng dụng công nghệ hiện đại (phần mềm GOVONE) đảm bảo ATGT trong mọi tình huống. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí: năm 2018 so với năm 2017: giảm 88 vụ (6,1%), giảm 44 người chết (7,5%), giảm 203 người bị thương (18,1%).

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

+ Nhiệm vụ “Đề xuất quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy nhằm kiểm soát chất lượng xe máy hoạt động trên địa bàn Thành phố.” Đã có Thông báo kết luận Hội nghị giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải giao Vụ Môi trường chủ trì phối hợp với Cục Đăng kiểm và Tổng cục đường bộ tổ chức nghiên cứu đề xuất, hoàn thành về chủ trương, tiếp tục thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Quy định.

+ Nhiệm vụ “Lập quy hoạch phương tiện giao thông đường bộ trước mắt quy hoạch các phương tiện vận tải công cộng xe buýt, taxi…”: đã mở mới 15 tuyến buýt (9 tuyến trợ giá, 4 tuyến không trợ giá, 02 tuyến City tour).

+ Nhiệm vụ “Xây dựng đề án giao thông thông minh trong tổng thể đề án Thành phố thông minh tập trung vào những nội dung cụ thể: xây dựng cơ sở dữ liệu (số hóa) về hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh, điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông”: đang sử dụng phần mềm GOVONE phục vụ công tác quản lý bảo trì đường bộ trên địa bàn Thành phố. Đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị phần cứng và thiết bị bàn ghế văn phòng. Đang xây dựng bản đồ số giao thông Hà Nội sử dụng phần mềm mã nguồn mở Open Street Map, tích hợp dữ liệu cho Hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Đang chỉ đạo triển khai số hoá kết cấu hạ tầng GTVT.

+ Nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng CNTT trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe”: đã thực hiện xong thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với tư vấn, hiện, đang giao Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định đề cương và dự toán chi tiết.

+ Nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị đầu cuối đảm bảo việc thực hiện kết nối giao thông thông minh giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân được hiệu quả”: Sở Giao thông Vận tải đang triển khai thực hiện.

+ Các nhiệm vụ chưa đủ cơ sở pháp lý (chưa có Luật) để thực hiện như: “Lập Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào.”; “Đề xuất quản lý xe đạp điện tương tự như xe máy.”. UBND Thành phố đã báo cáo Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật để phù hợp với tình hình thực tế và làm cơ sở thực hiện Đề án.

+ Nhiệm vụ: “Lập Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào.”. Ngày 16/10/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10040/VPCP-KTTH đồng ý cho UBND Thành phố lập Đề án. Ngày 20/5/2019, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 2116/UBND-ĐT về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Đề án, đang giao Sở Tài chính thẩm định phê duyệt đề cương dự toán Đề án để triển khai thực hiện.

+ Nhiệm vụ “Rà soát, bố trí hợp lý các điểm dừng đỗ, điểm trung chuyển phục vụ kết nối giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng, các điểm giao thông tĩnh với phương tiện giao thông cá nhân”: UBND Thành phố đã có Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 04/10/2018, phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ. Đã lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng Đề án, Sở GTVT đang hoàn thiện Đề án để báo cáo UBND Thành phố trong tháng 6.

+ Nhiệm vụ “Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các Quận vào năm 2030.”. Đây là nhiệm vụ là một nhiệm vụ cần thiết, nhưng là một việc khó, phức tạp và nhạy cảm, động chạm đến tâm tư, tình cảm và cuộc sống của rất nhiều người dân trong và ngoài Thành phố. UBND Thành phố đã giao Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất báo cáo trong giai đoạn 2019-2010…

6 tháng cuối năm 2019, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Hoàn thành bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông, ứng dụng CNTT trong quản lý, sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe; (2) Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị đầu cuối đảm bảo việc thực hiện kết nối giao thông thông minh giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân được hiệu quả; (3) Lập Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào; (4) Đề án “Phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các Quận vào năm 2030”; (5) Đề án “Quy định số lượng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn Thành phố phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông”; (6) Hoàn thành việc rà soát, bố trí hợp lý các điểm dừng đỗ, điểm trung chuyển phục vụ kết nối giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng, các điểm giao thông tĩnh với phương tiện giao thông cá nhân; (7) Hoàn chỉnh hồ sơ ban hành Quyết định điều chỉnh hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội); (8) Xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước

Nhằm đảm bảo việc quản lý xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; bảo đảm nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp từng sở, ngành, quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm quản lý về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, phân cấp quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống giữa cấp Thành phố, cấp huyện dựa theo nguyên tắc cấp nào cấp GCN đăng ký kinh doanh/GCN đăng ký đầu tư về sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì cấp đó quản lý cơ sở (trừ các trường hợp cơ sở theo phân cấp tuyến Trung ương quản lý; HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý). Về việc quản lý cơ sở sản phẩm thực phẩm hỗn hợp hoặc kinh doanh thực phẩm hỗn hợp hoặc cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm, thực hiện phân công theo Điều 36 Nghị định số 15/2018/CP của Chính phủ. Các cơ quan cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác nhận bản cam kết ATTP tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, xác nhận kiến thức về ATTP, tuyên truyền phổ biến kiến thức, thanh kiểm tra, hậu kiểm, giám sát, kiểm nghiệm, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm đối với cơ sở thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý theo quy định.

Không lưu trú qua đêm tại nhà xưởng, nhà kho nhằm tăng cường công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ

Ngày 3/7, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số giải pháp sau: (1) Tổng kiểm tra liên ngành, rà soát các điều kiện về kinh doanh, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý đối với loại hình cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều hộ gia đình (chung cư mini), nhất là công trình xây dựng trên đất dự án, nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng,... (2) Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và có phương di dời các cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC ra khỏi khu dân cư đến các khu, cụm, điểm