Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC của Sở Ngoại vụ (17:05 08/07/2019)


HNP - Ngày 8/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3612/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, gồm:

Xin phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội; Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; Đặt địa điểm Văn phòng Dự án, Văn phòng đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài); Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài; Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội; Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC); Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, chữa bệnh, du lịch...) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội; Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội; Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối họp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của Hệ thông thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật