Hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính (10:03 09/07/2019)


HNP - Ngày 5/7, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 6205/VP-NC về việc Tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019 và hướng dẫn tổ chức thăng hạng CDNN giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 2615/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức thăng hạng CDNN giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc tổ chức thăng hạng chức hanh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) như sau:

Tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Điều kiện, nội dung, hình thức thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Điều kiện, nội dung, hình thức xét: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong, các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Quy chế tổ chức thi hoặc xét: Thực hiện theo quy đinh tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật