Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới (15:40 08/07/2019)


HNP - Ngày 5/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2790/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

Trong những năm qua, Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở (đối tượng tha tù trước thời hạn, đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn,...) đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đổi mới phương pháp lề lối làm việc; xem xét xử lý nghiêm đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ buông lỏng công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở để tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Phải tạo được sự chuyển biến thực sự, đảm bảo hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
 
Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện. Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong công tác này; kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng, hướng nghiệp, tạo điều kiện để các đối tượng sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật.
 
Quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Chấn chỉnh, xây dựng và thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo về quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm kết nối, chia sẻ thông tin; ghi nhận phản ánh của người dân; xây dựng cơ sở dữ liệu trong thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở.
 
Kết hợp công tác quản lý, giáo dục đối tượng với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 21/3/2012 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng động đối với người chấp hành xong án phạt tù và Công văn số 1517/UBND-NC ngày 18/4/2018 của UBND Thành phố về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật