Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn sự nghiệp (17:05 05/07/2019)


HNP - Ngày 1/7, UBND TP ban hành Văn bản số 2731/UBND-KT về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Chủ đầu tư những công trình chậm hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2771/UBND-KT ngày 19/6/2018 kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/7/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2018 trở về trước, yêu cầu các sở, ngành chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/7/2019 để thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành có trách nhiệm báo cáo gửi Sở Tài chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với các dự án năm 2019, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, chủ đầu tư sau khi dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, khẩn trương lập hồ sơ quyết toán gửi về Sở Tài chính theo quy định tại Điều 22, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.   


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật