Công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông (20:09 29/06/2019)


HNP - Ngày 24/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND về việc công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội.

Theo đó, công nhận tuyến phố Văn Khê, đoạn qua phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là tuyến phố văn minh đô thị Thành phố Hà Nội.

UBND quận Hà Đông, UBND phường Phú La có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, duy trì danh hiệu tuyến phố văn minh đô thị đối với tuyến phố Văn Khê, trên địa bàn phường Phú La, quận Hà Đông theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tich UBND quận Hà Đông, Giám đốc các sở: GTVT, Công thương, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Công an TP, Chủ tịch UBND phường Phú La và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật