Thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội (20:07 29/06/2019)


HNP - Ngày 24/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3375/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội, gồm: Trưởng ban: Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP; Các Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Các ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành Thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND TP chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực công tác gia đình trên địa bàn TP; Tham mưu, giúp UBND TP chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện công tác trẻ em; phối hợp giải quyết các vấn đề trẻ em, thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn TP; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em, quyền trẻ em ở cơ sở; tổng hợp báo cáo Trung ương và Thành phố theo quy định.

Phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác gia đình và quyền trẻ em và giải quyết những vấn đề ảnh hưởng tới hiệu quả công tác gia đình và trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND TP.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày  24/3/2017 của UBND TP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật